Novým produktem výrobní sekce dopravního značení je směrový sloupek se sněhovou tyčí. Jedná se o silniční směrový sloupek se sněhovou tyčí integrovanou v profilu sloupku, která se v zimních měsících vysune a v létě zůstává skryta v jeho dutině.

Směrový sloupek s tímto unikátním CLIP systémem umožňuje vysunutí tyče až do výše 1 m nad sloupek. Tyč je opatřena retroflexními odrazkami. Odpadá nutnost sněhové tyče skladovat. Výrobek certifikován dle EN 12899-3, splňuje TP 58 a je schválen Ministerstvem dopravy ČR.