Plastika SV s.r.o. - English Plastika SV s.r.o. - Deutsch Plastika SV s.r.o. - P?????? Plastika SV s.r.o. - Français Plastika SV s.r.o. - Espanol Plastika SV s.r.o. - Italiano Plastika SV s.r.o. - Polski
  silniční sloupky
  plastové ventilátory
_kontakt
Plastika SV s.r.o.
Zborovská 253
768 02 Zdounky
tel:
+420 573 365 100
GSM:
+420 724 244 737

info@plastika-sv.cz

ČMADZ

Ventilátory

Průmyslové plastové radiální ventilátory.

Upozornění

Z důvodu platnosti norem ERP 2015 z nabídky ventilátorů NV stahujeme typ 250M a 250V, které pozadovaná kritéria účinnosti nesplňují. Náhradní díly k těmto ventilátorům jsou stále v nabídce.

Použití ventilátorů

Průmyslové plastové radiální nízkotlaké ventilátory slouží k dopravě vzduchu a k odsávání výparů agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny a louhy. Jejich vysoká užitná hodnota je dána dobrou chemickou odolností plastů, z nichž jsou vyrobeny. Tato jejich přednost se projeví ve srovnání s plechovými ventilátory, které přesto, že se opatřují ochrannými nátěry, mají daleko kratší životnost především v agresivním prostředí než ventilátory plastové. Tyto není nutné nijak povrchově upravovat.


Plastové radiální nízkotlaké ventilátory NV

Materiál

Plastové ventilátory řady NV250 až NV630 vyrábíme z houževnatého PVC. Tyto průmyslové ventilátory můžete použít k odsávání agresivních výparů kapalin jako jsou kyseliny a louhy při teplotě od 0 °C do 40 °C v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Při teplotě pod 0°C novodur (PVC) křehne, proto je nutno zabránit mechanickému poškození ventilátoru. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musíte jej chránit vhodnou stříškou.

Všeobecný technický popis

Všechny součásti ventilátoru přicházející do styku s odsávaným médiem, tj. oběžné kolo, skříň, sací ústí a tlumící vložky vyrábíme z plastu. Oběžné kolo je uloženo na hřídeli elektromotoru a zajištěno proti uvolnění šroubem s podložkou. Motor s oběžným kolem a kompletní skříně jsou přišroubovány k ocelové stoličce, která je usazena na nosném rámu opatřeným izolátory chvění. Ke vzduchovému potrubí se ventilátor připojuje přírubovými spoji. Tlumící vložky, které jsou součástí ventilátoru, mají výšku 150 mm a jsou opatřeny přírubami šířky 40 mm. Pokud není ventilátor sacím i výtlakovým otvorem připojen ke vzduchotechnickému potrubí, je třeba otevřený konec opatřit vhodnou mřížkou, která zamezí nechtěnému vniknutí cizího předmětu do ventilátoru.


Oběžné kolo plastového ventilátoru NV

Technologie

Ventilátory NV jsou vyráběny z houževnatého PVC. K výrobě je použito několika různých technologií (řezání, tvarování, soustružení, drážkování, svařování horkým vzduchem atd.). Montáž ventilátorů probíhá v kooperaci.

Omezení

Ventilátor nemůžete používat pro odsávání média s obsahem nečistot (vláknitý prach apod.), které by se usazovaly na oběžném kole nebo skříni ventilátoru. Při odsávání výparů kyseliny chromsírové je omezena životnost plastové části ventilátoru na 2000 hodin. Životnost můžete prodloužit zařazením vhodného odlučovače výparů.


Motor plastového ventilátoru NV

Skříň

Skříň je určena pro montáž jak v pravém, tak v levém uspořádání, oběžné kolo je svou konstrukcí určeno vždy pro pravé nebo levé uspořádání. Skříň je podle požadavku zákazníka namontována na stoličce do polohy A, B, C. Viz Ventilátory NV (PDF)

Odolnost plastových ventilátorů NV proti působení chemických látek

 • Koncentrované louhy - odolný
 • Mořská voda - odolný
 • Zředěné kyseliny - odolný
 • Zředěné louhy - odolný
 • Benzín podmíněně - odolný
 • Koncentrované kyseliny - podmíněně odolný
 • Minerální oleje - podmíněně odolný
 • Halogeny (suché) - podmíněně odolný až nestálý
 • Halogenalkany - podmíněně odolný až nestálý
 • Alkoholy - neodolný
 • Benzen - neodolný
 • Estery - neodolný
 • Étery - neodolný
 • Ketony - neodolný