Plastika SV s.r.o. - English Plastika SV s.r.o. - Deutsch Plastika SV s.r.o. - P?????? Plastika SV s.r.o. - Français Plastika SV s.r.o. - Espanol Plastika SV s.r.o. - Italiano Plastika SV s.r.o. - Polski
  silniční sloupky
  plastové ventilátory
_kontakt
Plastika SV s.r.o.
Zborovská 253
768 02 Zdounky
tel:
+420 573 365 100
GSM:
+420 724 244 737

info@plastika-sv.cz

ČMADZ

Způsoby osazení silničních směrových sloupků

Prosté osazení

Silniční směrový sloupek lze osadit prostě a to zakopáním nebo zabetonováním do terénu krajnice vozovky, nebo vsunutím do otvoru vyhloubeným beranidlem odpovídajícím profilu silničního sloupku.
Ocelová patka

Plastová patka

Pro osazení do plastové patky jsou určeny silniční směrové sloupky délky 1000 a 1250mm. Při vetknutí patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy. Plastová patka může být v krajnici zakopána nebo zabetonována. Patka se zabuduje do krajnice tak, aby horní okraj vyčníval cca 5 cm nad terén. Do patky se následně vsune silniční směrový sloupek, který je možno zajistit plastovým šroubem
Plastová patka Ocelová patka

Betonová patka

Pro osazení do betonové patky jsou určeny silniční směrové sloupky délky 1200 a 1500mm. Při kotvení patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy. Betonová je do krajnice zakopána. Patka se zabuduje do krajnice tak, aby horní okraj nevyčníval nad terén. Do patky se následně vsune silniční směrový sloupek. Toto řešení je z hlediska životnosti nejvhodnější.
Betonová patka Betonová patka Betonová patka

Ocelová patka

Pro osazení do kovové patky jsou určeny silniční směrové sloupky délky 900mm. Při vetknutí patky do terénu krajnice je nutné dbát na správnou orientaci patky vůči směru jízdy a dále na to, aby horní část kovové patky byla osazena tak, aby při najetí vozidla na patku sloupku nedošlo k poškození pneumatiky vozidla. Kovová patka se zabudovává do krajnice zatlučením ocelového profilu ve spodní části patky, přičemž se předem v krajnici vyhloubí odpovídající jamka pro zapuštění horní části patky. Do patky se následně vsune silniční směrový sloupek.
Ocelová patka

Osazení na svodidlo

Pro osazení sloupku na svodidla jsou určeny silniční směrové sloupky délky 350mm s kovovým nástavcem, přizpůsobeným pro osazení na svodidla NH3, NH4, nebo jiný typ svodidla dle přání zákazníka. Na svodidlo je silniční směrový sloupek připevněn šroubem v místě montážního otvoru.
Ocelová patka